Froebel w Polsce

Dobre sąsiedztwo i ukierunkowane wspieranie kompetencji dla naszej wspólnej przyszłości

Wraz z otwarciem jesienią 2014 roku pierwszej placówki w Poznaniu, przedszkola „MALTA”, grupa Fröbel rozszerza swoją międzynarodową działalność na Polskę. W dniu 9 czerwca 2014 roku utworzona została nowa spółka Froebel Polska Sp. z o.o., która początkowo prowadzić będzie jedną placówkę dla dzieci w Poznaniu. Froebel Polska Sp. z o.o. ściśle współpracuje z grupą Fröbel w Niemczech, która od ponad 1991 lat prowadzi przedszkola, żłobki i świetlice oraz realizuje szereg innych projektów na terenie Niemiec, m.in. w Hamburgu, Berlinie i Monachium. Od roku 2009 grupa Fröbel działa ponadto w Australii.

W naszych przedszkolach i świetlicach we Frankfurcie nad Odrą pracuje już wielu pedagogów i wychowawców z Polski, którzy razem ze swoimi niemieckimi kolegami i koleżankami realizują dwujęzyczną edukację przedszkolną. W pracy pedagogicznej Froebel Polska opiera się na nowoczesnej koncepcji ramowej, a priorytetami naszej edukacji przedszkolnej są wychowanie dwujęzyczne oraz badanie i odkrywanie świata matematyki i przyrody.

Kamil Wiecek

Członek zarządu

Stefan Spieker

Stefan Spieker

Członek zarządu

2021

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2021

Spółka otrzymała w 2021 r darowiznę w wysokości 248.989,5 TPLN - Darczyńcą było stowarzyszenie Fröbel e.V.