Profil pedagogiczny

We wszystkich placówkach grupy Fröbel dzięki różnorodnej ofercie edukacyjnej oraz możliwości udziału w grach i zabawach stymulowany jest rozwój potencjału dziecka. Nasza codzienna praca opiera się na ramowej koncepcji pedagogicznej, której podstawą jest postępowa teoria pedagogiczna Friedricha Fröbla. Friedrich Fröbel był pionierem przełomowych koncepcji pedagogicznych i uważany jest za pomysłodawcę pierwszego systemu wychowania przedszkolnego.

Zachowywanie jego tradycji oznacza krzewienie jego idei wspierania dzieci i opiekowania się nimi, traktowania ich z szacunkiem i uwagą oraz traktowania ich jako aktywnych, poszukujących i samodzielnie rozwijających się ludzi.

Nasza ramowa koncepcja pedagogiczna stanowi dla poszczególnych przedszkoli, świetlic i placówek pomagających młodzieży grupy Fröbel punkt odniesienia w opracowywaniu ich indywidualnych koncepcji działania.

Główne założenie pedagogiczne Friedricha Fröbla czyli wychowanie dzieci na  „samodzielnych, myślących i wolnych ludzi” wyznacza przy tym kierunek naszej pracy pedagogicznej i zobowiązuje nas do podejmowania wszelkich starań, aby każde dziecko mogło się optymalnie rozwijać.