Badanie i odkrywanie

Dzieci są z natury ciekawe. Reagują ze zdziwieniem na zjawiska fizyczne i biologiczne, znajdują swoje własne wyjaśnienia i zadają niezliczone pytania rodzicom i wychowawcom. Wychowawcy w przedszkolu Malta wspierają dzieci w ich zainteresowaniach:

  • zapewniając każdemu dziecku czas i przestrzeń dla samodzielnego odkrywania, poszukiwania, konstruowania i próbowania,
  • udostępniając im różnorodne materiały codziennego użytku,
  • poznając wspólnie z dziećmi przyrodę.