Jakość

Dbamy o jakość

Głównym priorytetem jest dla nas zapewnienie wszystkim dzieciom jak najlepszej opieki, edukacji i wychowania. Aby dzieci i rodzice czuli się dobrze w naszej placówce i aby stworzyć dla nich optymalne warunki przykładamy dużą wagę do jakości naszej pracy pedagogicznej. Podobnie jak wszystkie placówki żłobki, przedszkola i świetlice grupy Fröbel wykorzystujemy do tego celu przygotowane i już sprawdzone struktury rozwoju i zapewniania jakości. Kryterium jakości nie są dla nas minimalne standardy. Naszym celem jest zapewnienie powierzonym nam dzieciom i ich rodzinom tego, co najlepsze.

Czym jest dla nas dobra pedagogika?

W celu zapewnienia jakości pracy pedagogicznej we wszystkich naszych placówkach stosujemy instrumenty zewnętrzne, wdrażamy koncepcje i wspieramy się  uznaną fachową literaturą dotyczącą najlepszych praktyk pracy pedagogicznej.

Weryfikujemy i polepszamy

Wiemy, iż jakość nie jest czymś oczywistym. Naszym zadaniem jest jej rozwijanie i zapewnianie. W tym celu poszerzamy naszą wiedzę pedagogiczną poprzez regularny udział w szkoleniach i kursach dla kadry pedagogicznej. Jakość naszej pracy weryfikujemy również poprzez wewnętrzną ewaluację. Stałym elementem pracy pedagogicznej w naszej placówce są ponadto zebrania zespołu i grup roboczych, podczas których dyskutowane są fachowe zagadnienia pedagogiczne i oraz optymalizcja pracy.

Dzięki regularnym ankietom wśród rodziców i w gronie pracowników otrzymujemy cenne wskazówki odnośnie do tego, co moglibyśmy jeszcze polepszyć. Kształcenie ustawiczne jest bowiem dla naszych wychowawców oczywistym aspektem pracy zawodowej. Wykorzystujemy dialog z rodzicami i rodzinami, aby realizować nasz wspólny cel, jakim jest optymalne wspieranie dzieci w ich rozwoju.

Czujemy się odpowiedzialni za dzieci i rodziców

Wszyscy nasi wychowawcy czują się odpowiedzialni za jakość pracy pedagogicznej. Dlatego też zawsze zwracamy uwagę na to, co mówią dzieci i ich rodzice i staramy się stwarzać warunki do otwartej rozmowy.

Wykorzystujemy wskazówki i krytykę jako możliwość dalszego rozwijania się i oferujemy raz w roku rozmowy rozwojowe podczas których mogą Państwo otrzymać obszerne informacje na temat indywidualnego rozwoju i edukacji Państwa dziecka. Oczywiście nasi wychowawcy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i są dyspozycyjni dla Państwa i Państwa dziecka także na co dzień w przedszkolu. W przypadku nagłych pytań, jesteśmy także osiągalni telefonicznie i mailowo.