Adaptacja

Nasi wychowawcy poświęcają szczególną uwagę adaptacji dziecka w przedszkolu, która jest dla niego wrażliwą fazą. Dzięki kompetencji i doświadczeniu już od pierwszej wizyty dziecka w przedszkolu potrafimy stworzyć takie warunki, aby dziecko i jego rodzina dobrze czuli się w naszej placówce. Przejście z domu rodzinnego do przedszkola oznacza dla dziecka zmiany, które początkowo mogą stanowić dla niego emocjonalne obciążenie. Dziecko musi rozstać się ze swoją mamą, tatą bądź innymi bliskimi osobami i odnaleźć się w nowym otoczeniu, z nieznanymi osobami a następnie zaakceptować wychowawców jako osoby, do których można się zwrócić, które mogą pocieszyć i którym można zaufać.

Właściwa relacja z wychowawcą pozwala dziecku beztrosko otworzyć się na świat nowych wrażeń i doświadczeń i dobrze się w nim czuć.

Pomyślna adaptacja zależy od współpracy między wychowawcami a rodzicami. Z tego względu w naszych placówkach włączamy w tej proces rodziców, starając się poprzez oparte na współpracy relacje z nimi, zapewnić dziecku udaną aklimatyzację i ułatwić mu start w przedszkolu.