Friedrich Fröbel

Nazwa grupy Fröbel pochodzi od nazwiska Friedricha Wilhelma Augusta Fröbla (1782-1852), który uważany jest za ojca wychowania przedszkolnego, pioniera edukacji progresywistycznej, twórcę znanych w świecie myśli pedagogicznych oraz niestrudzonego propagatora idei prawa dziecka do wychowania i harmonijnego życia w rodzinie.

Fröbel był wizjonerem, którego nazwisko i działania pozostają w dużej mierze nieznane i niedoceniane, mimo iż wiele z tego, co zainicjował, do dzisiaj pozostaje nowatorskie.

Jego celem wychowawczym był dojrzały człowiek, a realizację tego celu chciał osiągnąć całkowicie i zgodnie z potrzebami dziecka poprzez partnerstwo z rodzicami. Ten cel jest również celem grupy Fröbel. Nazwa naszej grupy stanowi dla nas zobowiązanie i zarazem motywację, aby sprostać tej dużej odpowiedzialności.