Partnerstwo w wychowaniu

Oparte na zaufaniu i trosce relacje między dzieckiem a wychowawcą stanowią w przedszkolu Malta podstawę wszelkiego rodzaju aktywności dziecka i jego kreatywności oraz wspierają jego rozwój.

Decydującą rolę odgrywa przy tym partnerstwo w wychowaniu między rodzicami a wychowawcami. Jeśli w relacjach tych obecne jest zaufanie i szacunek, dziecko czuje się dobrze i jest aktywne.

W tym zakresie nasza kadra pedagogiczna oferuje rodzinie dziecka indywidualne podejście i opiekę dla malucha w trakcie procesu jego adaptacji w przedszkolu, regularne rozmowy dotyczące rozwoju dziecka, wieczorne spotkania rodziców, szkolenia dla rodziców oraz możliwość hospitacji. Ponadto istotnymi elementami praktykowanego przez nas partnerstwa w wychowaniu jest dla nas codzienny kontakt z rodzicami, angażowanie ich w pracę przedszkola, wspólne wycieczki oraz uroczystości przedszkolne.